(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519, rkf.ostravapustkovec@doo.cz, IČ 73634069

Aktuality z farnosti a kolem ní v roce 2018

 

Tříkrálová sbírka a Živý betlém

Přání k Vánocům

 

Program vánočních obřadů farnosti Ostrava Pustkovec

Neděle 23. 12.:
Čtvrtá neděle adventní
Pustkovec
7:30 mše Za zemřelého manžela a celou živou rodinu.
9:00 mše za naše farní společenství.
Krásné Pole
10:30 mše.
Pustkovec
Zpovědní odpoledne
14:00 - 18:00 příležitost ke svátosti smíření.

Pondělí 24. 12.:
Vigilie Hodu Božího vánočního
Pustkovec
15:30 mše za rodiny v naší farnosti.
22:00 "půlnoční" mše za naši farní rodinu.
Krásné Pole
22:00 "půlnoční" mše.

Úterý 25. 12.:
Hod Boží vánoční
Pustkovec
7:30 mše za živou a zemřelou rodinu Hudečkovu, Gismanovu a Valochovu s prosbou o další ochranu Boží.
9:00 mše za zemřelou sestru a švagrovou Editu Závadovou a za celou živou rodinu. Při mši žehnání vánočních dárků.
7:30 - 11:00 možnost navštívit farní betlém v boční kapli
16:30 Živý Betlém, sraz při vstupu do plesenského lesa nad bývalou restaurací Koliba.
Krásné Pole
10:30 mše.

Úterý 26. 12.:
Sv. Štěpána
Pustkovec
7:30 mše za zemřelou Štěpánku Grossmannovu, manžela,sourozence a rodiče.
9:00 mše za zemřelého Milana Mileře a rodinu Mileřovu a duše v očistci
Krásné Pole
7:30 mše.

Neděle 30. 12.:
Svátek sv. rodiny
Pustkovec
7:30 mše za zemřelého manžela Jána Kordulu a syna Jána,za rodiče z obou stran.
9:00 mše za rodiny v naší farnosti.
19:00 za ochranu lidského života od početí
Krásné pole
10:30 mše.

Pondělí 31. 12.:
Pustkovec
17:00 mše na poděkování za uplynulý rok
Krásné Pole
15:00 mše.

Úterý 1. 1.:
Slavnost Matky Boží Panny Marie
Zasvěcený svátek
Pustkovec
7:30 mše za rodinu Vřeskou,rodinu z obou stran,děti a duše v očistci
9:00 mše za požehnání Boží do nového roku
Krásné Pole
10:30 mše.

Možnost navštívit farní betlém v boční kapli: 1. i 2. svátek vánoční 7:30 - 11:00, 13:30 - 16:00
Ostatní termíny jsou jako jindy.
Další možnosti svátosti smíření: před každou mší do 24. 12. včetně, se zpovídá. O svátcích na požádání.
Informace jsou na nástěnkách a na internetu. www.farnostpustkovec.cz

 

Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu oslav 20. výročí našeho kostela

Především týmu, ale také těm, kdo připravili kostel, raut v sokolovně a pak tam i uklidili. Hudebníkům, ministrantům, lektorům, těm, kdo nesli dary panu biskupovi a přítomným kněžím a dalším, a také všem, kdo přišli do kostela.
Ještě jednou bych touto cestou rád poděkoval všem, kdo se před dvaceti lety aktívně zapojili do stavby kostela, nejen živým, ale i zesnulým. Bez vás by oslavy nemohly proběhnout!
o. Vladimír

 

V Pustkovci oslavili dvacáté výročí posvěcení kostela

logoOhňostrojem a slavnostní mší svatou s pomocným biskupem Martinem Davidem završila farnost Ostrava-Pustkovec 20. výročí od posvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje.
Jubileum provázelo farníky po celý rok. Od ledna farnost navštěvovali kněží, kteří v ní v minulosti působili nebo z městského obvodu pocházejí.
Mezi nimi byl také stavitel kostela Mons. Josef Gazda, který během svého působení v Ostravě-Porubě dohlížel na stavby tří nových kostelů ve Vřesině, Pustkovci a Krásném Poli.
Součástí přípravy na závěr oslav byly týdenní lidové misie, které ve farnosti na konci listopadu vedli kněží verbisté z Nitry. Dárkem pro farníky byl koncert písničkáře Pavla Helana a ohňostroj, který se nad kostelem rozzářil na svátek sv. Mikuláše. "Zařídil nám to jeden z farníků, který má ohňostroje jako koníčka," uvedl duchovní správce farnosti P. Vladimír Ziffer. Záře světlic tak připomněla den, kdy kostel posvětil biskup František Václav Lobkowicz.
Podobu pustkoveckému kostelu vtiskl olomoucký architekt Tomáš Černoušek. Stojí na místě bývalého rybníka, na půdorysu řeckého kříže se čtyřmi dominantními okny, která jsou vyplněna vitrážemi olomouckého výtvarníka Jana Jemelky. Interiér zdobí řezbářské práce Josefa Staňka. Součástí areálu je také věž se zvonicí a pastorační centrum s byty pro kněze. Od roku 2007 je Ostrava-Pustkovec samostatnou farností.
Katolický týdeník č. 50/2018, Pavel Siuda

Závěr oslav 20. let od posvěcení kostela v Pustkovci

To, co si v dnešních dnech po 20 létech připomínáme, je i na našich stránkách
Setkání se sv. Mikulášem bylo 5. prosince a Farní ohňostroj následoval další den

Celoroční kalendář oslav 20. výročí vysvěcení farního kostela v Ostravě Pustkovci

 

Živý betlém bude v úterý 25. prosince

Půjdem spolu do Betléma ...

Adventní koncert Biskupského gymnázia v Ostravě bude 18. prosince

 

Lidové misie

Ve dnech 21. - 28. listopadu se u nás uskutečnily Lidové misie, které vedli otcové Verbisté (Společnost Božího Slova) z Nitry. Přijeli tři kněží: Ján Kušnír, Waldemar Grieger a Ľudovít Feja.
Každý den měl své téma, takže jsme během týdne prožili například přednášku, zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže, o roli ženy a muže v rodině, církvi a světě. Dále jsme uctívali kříž, vyslechli povídání o Mexiku, kde byl otec Ján před léty na misiích a o Panně Marii Quadalupské...
Na závěr jsme slavnostně obnovili své křestní závazky a otec Ján posvětil misijní kříž. Ten bude na jaře instalován venku mezi hlavní vchod a boční kapli.
Jsem přesvědčen, že jsme všichni prožili krásné Lidové misie, které nás velmi povzbudily v našem prožívání víry.
O. Vladimír

Fotogfrafie

 

Program lidových misií ve farnosti Ostrava Pustkovec

Misijní křížod 21. do 28. listopadu 2018

"Hle, posílám svého anděla, aby mi připravil cestu. Hned potom přijde do svého chrámu Pán, jehož hledáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte." (Mal 3, 1)

 

Středa 21. 11. - Svátek Uvedení Páně do chrámu
Pustkovec 17:00 - Mše svatá s misijním kázáním - " Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy…"
Po mši svaté kající pobožnost
Po tom setkáni s ministranty

Čtvrtek 22. 11.
Pustkovec 16.45 - video prezentace k misijnímu tématu
17:00 - Mše svatá s misijním kázáním - „Eucharistie - poznali Ho při lámaní chleba"
Po mši svaté adorace (Po adoraci bude požehnání chleba)
Krásné Pole 17:00 - Mše svatá s misijním kázáním - „Eucharistie - poznali Ho při lámaní chleba"
Po mši svaté adorace (Po adoraci bude požehnání chleba)

Pátek 23. 11.
14:15 - Mše svatá v domově důchodců
16:45 - video prezentace k misijnímu tématu
Pustkovec 17:00 - Mše svatá s misijním kázáním - „Svátost smířeni - odpustit a přijat odpuštění - dotyk Božího milosrdenství"
Při mši svaté udělování pomazáni nemocných
Po mši svaté poklona před křížem
19:00 Setkání s mládeži

Sobota 24. 11.
16:45 - video prezentace k misijnímu tématu
17:00 - Mše svatá s misijním kázáním - „Rodina jako dar od Boha – láska a úcta ve vztazích“
Při mši svaté obnova manželských slibů

Neděle 25. 11.
Pustkovec 7:30 - Mše svatá s misijním kázáním - „Kristus Král - vítěz nad smrtí a dárce nového života“
9:00 - Mše svatá s misijním kázáním - „Kristus Král - vítěz nad smrtí a dárce nového života“
Krásné Pole 10:30 - Mše svatá s misijním kázáním - „Kristus Král - vítěz nad smrtí a dárce nového života“
Pustkovec 14:30 - Stavovská přednáška pro ženy: „Posláni ženy v rodině, ve světě a v Církvi“
16:00 - Stavovská přednáška pro muže: „Posláni muže v rodině, ve světě a v Církvi “
17:00 Koncert na podporu dětí nemocných SMA (spinálně-muskulátní atrofie)

Pondělí 26. 11.
Pustkovec 16:45 - video prezentace k misijnímu tématu
17:00 - Mše svatá s misijním kázáním - „A na této skále zbuduji svou Církev"
Po mši svaté - Misie Společnosti Božího Slova ve světe
20:00 - Nikodémova noc – Možnost sv. zpovědi a rozhovoru

Úterý 27. 11.
9:30 - setkáni mladých maminek
16:45 - video prezentace k misijnímu tématu
Pustkovec 17:00 - Mše svatá s misijním kázáním - „Křest, Víra, Církev“ (Při mši svaté bude obnova křestních slibu.)
Po mši svaté bude ukončení misii s požehnáním misijního kříž

Návštěva nemocných bude v pátek dopoledne.
Svátost smíření udělujeme každý den po oběde do 16:00
Ti, kteří se zúčastní lidových misii mohou získat plnomocné odpustky.

Co jsou to lidové misie

 

Ministrantský výlet

V sobotu 17. listopadu jsme s ministranty jeli na výlet do Štramberka.
Po peripetiích ve vlaku, kdy jsme asi 3/4 hodiny stáli v poli, jsme dorazili do Štramberka. Po prohlídce Trůby a obědě v restauraci jsme navštívili Muzeum Zdeňka Buriana, kde jsme vyslechli velmi zajímavou přednášku o jeho životě.
Na závěr jsme si ještě zahráli fotbal a pak se již vydali zpět domů.
O. Vladimír

Fotografie

 

Pozvánka na Slavnost dvacátého výročí posvěcení kostela

Vzpomínka na léto s Pavlem Helanem, který bude mít u nás koncert v neděli 2. 12. v 17:00

Výroba adventních věnců - sobota 1. prosince

Benefiční gospelový koncert bude v neděli 25. listopadu v 18:00

Misijní dílničky neděle 18. listopadu

 

Stanislav Přibyl k nadcházejícím dušičkám

 

Ještě jednou jak je to se zpěváky a hudebníky v naší farnosti

Malá schola
Chodí sem dívky od 5 let do 5. třídy ZŠ, pak přechází do Velké scholy.
Zkoušky probíhají každou středu od 16:00 ve farní třídě.
Pravidelný zpěv ve středu od 17:00 na dětské mši svaté.
Během roku zpívá malá schola i na nedělní bohoslužbě v 9:00.
Vedoucí sboru: Monika Jíchová, tel. 776 091 207, email: MonickaSch@seznam.cz

Velká schola
Je určena pro všechny dívky, od 6. třídy a pro středoškolačky.
Zkoušky probíhají každý pátek od 17:30 ve farní třídě.
Pravidelně zpívají během roku na nedělních bohoslužbách 2x měsíčně.
Vedoucí sboru: Jana Netočná, tel. 737 850 565, email: netocna.j@seznam.cz

Chrámový sbor
Je společenství ženských a mužských hlasů od věku 18+.
Zkoušky jsou každé úterý od 17:30 ve farní třídě.
2x ročně pořádají členové sboru přátelské posezení ve farní hale.
Pravidelně zpívají během roku na nedělních bohoslužbách a ti nejvěrnější i ve všední dny.
Vedoucí sboru: Romana Běhůnková, tel. 737 377 926,
email: romana.palackova@seznam.cz

Varhaník: Radovan Skalický, email: moravskalrad@seznam.cz

Kytarová schola
Je nejmladším hudebním sborem. Tvoří ji aktivní maminky a tatínkové.
Zkoušky probíhají každý pátek od 18,30 ve farní třídě.
Pravidelně zpívají na nedělní bohoslužbě.
Vedoucí sboru: Radek Zajac, tel. 732 662 360, email: radek.zajac@seznam.cz

Pozvání do našich sborů

 

Farní táborák na začátku školního roku

 

Farní tábor v Sobotíně ve znamení Rychlých šípů

Kdo půjde s námi do Stínadel?

Místo tábora

Pátek 3. srpna
Dnes jsme prožili poslední den našeho táborového dobrodružství.
Hned po ránu nás překvapila zpráva, že Vontové unesli jednoho vedoucího z každé skupinky. Děti dostaly od Vontů podmínku, že musí nakreslit Ježka v kleci. Pak ho mají u zámečku vyměnit za informaci, kde vedoucí naleznou. Nato si na místě ještě musely zahrát o svobodu vedoucího hru.
Po obědě si pročítali naši hrdinové Vontskou kroniku, aby se pořádně seznámili s historií vontství.
Při odpoledním nástupu nás vyrušil Široko - tajemná postava, která je vlastníkem Ježka v kleci. Ta jim sice ježka nevydala, protože toho nejsou podle jejího názoru hodni, ale přece jen jim něco dala - svůj poklad.
Jednotlivé skupinky tedy šly hledat poklad Velkého Vonta podle nepřesné mapy, takže se musely velmi snažit, aby ho našly. Nakonec ho přece jen našly, takže vše dobře dopadlo!

Když se podíváme zpětně na jednotlivé tábory, je třeba říci, že výrazné zdravotní problémy se objevují nanejvýš jeden za tábor. Je to zásluha nejvíce naší zdravotnice Hanky Krajíčkové, která je velmi pečlivá v každodenním podávání léků a věcech, které ovlivňují zdraví dětí, jako vhodná strava, oblečení, pitný režim... Letos si smůla vybrala dnešní den. Nelinka kýchla tak silně, že si málem vykloubila rameno. Po prvním ošetření jsme ji raději odvezli na vyšetření do Šumperské nemocnice. Nakonec se ukázalo, že rameno je pouze naraženo a že po týdnu nošení ortézy bude v pořádku. Sotva jsme dojeli zpět na faru, dozvěděli jsme se, že jedno z děvčat zkolabovalo. Ihned jsme tedy vyrazili autem do polí nad faru a našťestí se ukázalo, že pouze prožilo chvilkovou slabost a nakonec došlo k autu po svých. Na faře bylo za pár minut zase v pořádku.
Protože bylo vše splněno a naší hrdinové šťastně našli vontský poklad, byl večer čas oslavovat. Diskotéka skončila v jedenáct a pak šli všichni spát.
Zítra už nás čeká pouze úklid a a cesta s rodiči domů.

Nakonec bych rád, jako pustkovecký farář, velice poděkoval všem vedoucím, kteří svůj volný čas obětovali, nejen přímo na táboře, ale i půl roku před tím, při přípravných poradách. Děkuji Vojtovi Godfrýdovi a Hance Krajíčkové za hlavní organizaci, dalším vedoucím za všechno, čím přispěli, Davidovi Krajíčkovi za vedení salátů, salátům za každou pomoc, paním kuchařkám za výborné jídlo a dětem za všechno krásné, co jsme s nimi prožili.
Vladimír Ziffer

Fotografie

Čtvrtek 2. srpna
Čas před další výpravou jsme si jako vždy krátili různými soutěžemi a lovem bobříků.
Dopoledne to byla nejtradičnější hra našich táborů: Čajovka. Dvě mužstva rozdělená na dvou polovinách řiště se snaží proniknou na druhý konec soupeřovy poloviny k hrnci čaje. Tak získá bod. Ten, koho chytí po cestě soupeř, musí sedět, nebo dřepět, dokud jej nevysvobodí někdo z vlastního týmu. Celý zápas skončí po uplynutí určitého času. Třetí družstvo mezitím plnilo bobříka zručnosti - škrábali zeleninu na oběd.
Po odpoledním klidu jsme další program začali legendárním zápasem v Čajovce - vedoucí versus saláti. Po velmi vyrovnaném zápase vyhráli saláti. Gratulujeme!
Odpoledne hrály děti ve svahu nad farou hru, v níž měly osvědčit svou znalost různých nemocí. Základní informace o nich se nejprve naučily na faře. Na velké louce bylo stanoviště každé skupinky a na druhé straně louky stanoviště směnárny. Každá skupina dostala na začátku názvy dvou nemocí a k nim seznam léků - bylin a potravin - které měli za úkol sehnat u ostatních skupinek. Každá skupinka měla svou měnu, což znamenalo, že si museli nejprve vyměnit svou měnu za měnu skupinky, která měla příslušný lék (na druhé straně louky) a pak si mohli u té skupinky nakoupit jeden kus léku (opět přes louku). Tu pak donesli své skupince. Pokud měli všechny předepsané léky, mohli vyléčit svou nemoc. Museli například získat 20x cibuli, 25x propolis, 15x šalvěj. Pokud vyléčili první dvě nemoci, dostali novou nemoc. Pokud vyléčili čtyři nemoci, vyhráli. Aby to však nebylo tak jednoduché, po cestě přes louku je chytali saláti. Pokud je chytili s penězi, museli popsat příznaky nemoci určené salátem, pokud je chytili s lékem, museli minutu stát na místě. Pokud neznali příznaky nemoci, museli odevzdat peníze a vrátit se do svého tábora pro nové.
Pak už byl čas pokračovat v našem hlavním dobrodružství. Na začátek si shrňme hlavní události: naši hrdinové již získali na kůru kostela sv. Jakuba deník Jana Tleskače, dozvěděli se, že vontská kronika je schovaná pod pětibokým kamenem na Červených schodech. Pokusili se (zatím bezúspěšně) najít červené schody, ale přitom se museli schovat ve Stínadlech a přespat tam, nyní se chystají na druhou výpravu za Vontskou kronikou.
Všechno to začalo četbou Tleskačova deníku. Poté napsali zprávu do Tam tamu (časopisu Rychlých šípů) s prosbou k obyvatelům Stínadel o pomoc při hledání kroniky. Tuto výzvu šli vyvěsit do Stínadel. Při tom potkali místního obyvatele, který jim slíbil pomoc při jejich hledání.
Po návratu se šli naši hrdinové posilnit spánkem před hlavní noční výpravou. Na ní získali první stránky Vontské kroniky. Výprava byla rozdělena na dvě části. V první museli členové skupinek po jednom dojít za tmy na určité místo. Pouze ti nejodvážnější z nich šli dále do strašidelné části Stínadel získávat stránky Vontské kroniky. Navíc získali i bobříka odvahy!
Všichni se v pořádku vrátili na faru a ihned ulehli plni myšlenek na právě prožité dobrodružství a v očekávání dalšího dne...

Středa 1. srpna
Včera jsme opustili naše hrdiny s otázkou: dopadne to s nimi dobře? Přežijí do dneška?
S novým ránem přišla nová naděje!
Nakonec přežili v pořádku, našli cestu ze Stínadel a objevili se ve Velkých Losinách. Využili toho a navštívili zdejší expozici historie papírnictví. Navíc si vyzkoušeli vyrobit vlastní papír. Na konci prohlídky dostali naší hrdinové další indícii k nalezení Ježka v kleci. Na faru se autobusem vrátili k obědu.
Odpoledne se navíc v pořádku vrátili i saláti, takže se všichni opět šťastně shledali.
Protože předchozí den a noc byly obzvlášť náročné, využili dnešní den k odpočinku a načerpání nových sil.
Po obědě a odpoledním klidu se promítal film Odvážná Vaiána.
V 18:30 byla mše v kostele a po ní se konal táborák. Každá ze skupinek si k němu připravila odpoledne scénku. Zvláště zaujaly výkony některých účinkujících: Terezky Rosmanitové, salátů a dalších. Nakonec si někteří z hlavních vedoucích zahráli seznamku z Partičky.
To bylo všechno a po osprchování se šlo spát. Kdoví, co nás čeká zítra...

V úterý 31. července začalo dobrodružství pěkně hned z čerstva.
Už ráno se naši hrdinové vrátili ke včerejší noci. Není divu, neboť není času nazbyt a oni musí co nejdříve rozluštit šifru, kterou museli nejprve část po části najít na území fary - každá skupina samozřejmě tu svou. K tomu dostali jako klíč tabulku, kterou nalezli v noci na kůru kostela sv. Jakuba. Níže uvádíme již vyluštěný text.
Zbytek dopoledne strávili děti hrou, v níž museli postupně všichni ze skupinky zodpovědět, a to dohromady jako skupinka, přes 40 otázek. Jenže se k nim museli probojovat přes fyzické dovednosti: skákání na jedné noze, házení míče, nesení badmintonového košíčku na lžičce, či přenášení misky s vodou stylem “krab”. Tato soutěž tedy prověřila jejich schopnosti intelektuální i fyzické.
Odpoledne se děti rozdělily:
Saláti - nejstarší generace a za několik málo let už vedoucí, měli svůj samostatný program. Jejich cílem je za den a půl přejít Jeseníky z Pradědu na faru.
Hlavní hrdinové našeho příběhu se také vydali na cestu do stínadel. Tentokrát se museli opravdu vybavit vším potřebným. Tentokrát totiž šlo opravdu do tuhého.
Stínadla jsou čtvrť velmi složitá: je zde spousta uliček, náměstíček, schodů, průchodů... Není tedy divu, že se naši odvážní hledači Ježka v kleci na chvíli ztratili. Díky tomu však unikli Vontům, takže i tentokrát je nikdo nepřepadl. Výprava se ale protáhla natolik, že museli přespat ve Stínadlech. Držte jim palce, ať vše dobře dopadne a každopádně sledujte naše zítřejší dobrodružství...

V pondělí 30. července proběhl druhý den našeho dobrodružství.
Každý den se odehrává v duch jedné z ctností Rychlých šípů. Tak je dětem vysvětlena při ranní modlitbě v klubovně a v jejím duchu probíhá i večerní modlitba v kostele. Dnes to byla odvaha, neboli statečnost.
Protože naše výpravy do stínadel se konají vždy až k večeru, strávili jsme dopoledne a odpoledne meziskupinovými soutěžemi.
Navíc jsme dopoledne museli, jako správné Rychlé šípy lovit bobříky. Lov bobříků jsou vlasně soutěže v různých dovednostech: například v síle, mrštnosti, rychlosti, skoku do dálky atd.
Celý den ale začal vyráběním skupinových vlajek a vymýšlením názvů a hesel.
Pak následovala hra Magicball. Proti sobě hrály dvě mužstva. V každém si děti i vedoucí skupinek rozdělili čísla. Mužstva zaujala pozice na kraji hracího pole, zatímco doprostřed byl umístěn míč. Vedoucí hry vždy vyvolal číslo a z obou stran vyběhli odpovídajíci soutěžící. Bod vyhrál ten, kdo buď donesl míč do svého tábora, nebo stačil plácnout míč nesoucího soupeře dříve než stačil míč donést do jeho tábora. Navíc byla přidána další pravidla, která dělala z této soutěže velmi zajímavou a strategickou hru.
Po poobědovém klidu pokračovalo odpoledne hrou Boj o vlajky. Každá skupina obsadila jeden z rohů farního areálu. Měla u sebe vždy čtyři vlajky své barvy, které musel chránit, zatímco kradli vlajky ostatním skupinám. Pokud jeden hráč chytil někoho z protivníků, dali si “Kámen, nůžky, papír” a výherce vybral od soupeře život, popřípadě vlajku. Život měl na počátku hry každý soutěžící jeden v podobě malého lístečku. Když už neměl v průběhu hry žádný, mohl jej získat od jednoho z vedoucích, Ondry, po splnění úkolu.
V podvečer se naši hrdinové konečně vydali opět do stínadel. K tomu se vybavili žlutým špendlíkem - poznávacím znamením všech Vontů - aby byli co nejvíce nenápadní. Kostelník jim totiž včera řekl, že jim dnes prozradí další podrobnosti o tom, jak najít Ježka v kleci. Protože jsou Stínadla nebezpečná čtvrť a hrozilo, že je přepadnou, nebo i uvězní Vontové (chlapci ze Stínadel), museli si naši hrdinové vzít s sebou vše potřebné: spacák, karimatku, pití, hygienické potřeby, na sebe dlouhé kalhoty, pevnou obuv... Naštěstí se nic zlého nestalo, a Vontové je pouze na jednom místě výhružně pozorovali, nijak je nenapadli.
Nakonec se ukázalo, že kostelník se s nimi ze strachu před Vonty nechtěl znovu setkat a napsal jim jen vzkaz. Navíc jim na několika místech Stínadel nechal rozstříhaná slova: kostelní věž. Tato písmena je zavedla až kostelu sv. Jakuba (kostel vedle fary). Tam došli až za tmy a pomocí Vontů získali z kůru několik stran z deníku Jana Tleskače. U toho museli projevit dnešní ctnost - statečnost - protože pro ně chodili jednotlivě, zatímco jim svítily na cestu jen svíce.
Nakonec vše dobře dopadlo a po večerním sprchování a modlitbě všichni ulehli ke spánku v očekávání zítřejších dobrodružství...

 

Fran Směja. Slezský spisovatel a bard jenž v jeho nářečí i psal

Ministranti

Jak je synek v prvšej třidě
hned paterka prošiť idě,
aby ho vzal k ministrantum,
bo už umi řeknuť "sanktum"!

Paterek se chvilu diva,
chvilu hlavum važně kyva...
Synek čeka došti dluho,
niž zaslechně: Přijd, můj sluho!

Pro novačka su včil chvile!
Pozna tajnošť zakristyje.
Starši kamrad hned ho uči,
jak se voda s vinem sluči:

Kapku vina paterkovi,
trošku věc kostelnikovi
a co zbudě, to schovamy.
Vypijem to potem sami... !

Paterkovi v hlavě dlabe.
Co to vino je tak slabe?
Dyby věděl! Kar i pika!
Vyhodil by ministranty,
za nima hned kostelnika.

 

A ještě jedna o kostelnících

Kostelnici

Kostelnici - smrtelnici jako my,
enem že z nas něni každy lakomy.
Zato vezmi kostelniky na řadu!
Každy suchy jako tyčka od hladu.

Žaden něda svojej robě na jidlo,
Jak ho proši, to se toči jak šidlo.
Něma - něda, vymluva se, hromuje,
zatym ale pokryjamku šporuje.

Šak ma na co - dyť ma plno vydaju.
Či něvitě? Kostelnici šňupaju!

 

30. června bylo v katedrále kněžské svěcení

Ministrantský tábor se bude konat 7.-12. 8. v Moravském Berouně

 

 

Skončílo vyučování náboženství tohoto školního roku

Školní rok 2018/19 ve výuce náboženství začne 17. září 2018

místo den čas ročník vyučující
Pustkovec pondělí 14:30 - 15:15  4. a 5. o. Vladimír
    15:30 - 16:15 3. o. Vladimír
    15:30 - 16:15 2. Martina Godfrydová
    16:30 - 17:15 1. Martina Godfrydová
    16:30 - 17:15 předškoláci Monika Jíchová
  čtvrtek 15:15 - 16:00 2. stupeň o. Vladimír
Krásné Pole čtvrtek 16:15 - 17:00 1. stupeň o. Vladimír

 

 

Členové farních rad naší farnosti

Pastorační rada:
Monika Jíchová
S. M. Miriam Imrichová
Romana Běhůnková
Ekonomická rada:
Martina Hadžegová
Miroslava Červinková
Miroslav Rosmanit
Martina Godfrýdová
Eliška Chodurová
Stanislav Pyš
Libor Šumník
Jan Popelek

Výsledky voleb do farních rad a počty obdržených hlasů, počet hlasů - 92

 

Fotografie z Prvního svatého přijímání

Biskup František Václav Lobkowicz předal maturitní vysvědčení absolventům BiGy

Kalendář akcí ve farnosti v červnu 2018

 

Aktivity ve farnosti v měsíci máji

I v našem kostele proběhla v pátek 25. května Noc kostelů. Začali jsme v 17:00 komentovanou mší sv., následovala prezentace popisující stavbu našeho kostela, dále koncerty: flétnového souboru, našeho varhaníka Radovana Skalického a chrámového sboru. Pak proběhla multimediální meditace a na závěr adorace se zpěvem kytarové scholy. Paralelně s tím proběhl i program pro děti. Dále byla, jako vždy otevřena věž i farní kavárna. Program Noci kostelů.

V neděli 20. května odpoledne se konala tradiční svatodušní vaječina. Po krátké pobožnosti k Duchu svatému a pěkném vystoupení dětí se další, již volný program odehrával v hale. Pro děti byla připravena soutěž.

V sobotu 19. května jsme prožili ve farnosti svatodušní rekolekce. Vedla je Kateřina Lachmanová. Díky nim jsme si uvědomili ještě lépe, kdo je Duch svatý a jaký bychom k němu měli mít vztah.
Děkuji Kateřině Lachmanová za vedení rekolekcí.

Minulou sobotu večer jsme taky prožili radostnou událost. Po více než roční přípravě byla pokřtěna naše katechumenka Andrea Rosmanitová.
Blahopřejeme jí a přejeme, aby ji i nadále víra naplňovala upřímnou radostí.

Koncert maminkám byl v neděli 13. května odpoledne

Děkuji všem, kdo se zapojili do organizace a všem, kdo se zúčastnili,

o. Vladimír Ziffer

Fotografie z akcí

 

Noc kostelů - pátek 25. května 2018

 

Svatodušní rekolekce s Kateřinou Lachmanovou

Pozvánka

Lachmanová Kateřina

PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. (*1964), postgraduálně studovala v Římě postupně spirituální teologii, teologickou antropologii a psychologii. V současnosti pracuje jako šéfredaktorka Karmelitánského nakladatelství a příležitostně se věnuje rekolekcím a přednáškové činnosti.
Je autorkou řady úspěšných knih z oblasti spirituality: Dvojí tvář lenosti (KNA, 2000), O milosrdenství (2000), Síla přímluvné modlitby (2007), Kotva naděje (2009), Terezie z Lisieux a Silván z Athosu (2010), Karikatury Boha (2014).

 

Farní vaječina - neděle 20. května 2018

Ve středu 16. 5. se bude konat tradiční pouť na Hostýn. Vyjíždíme v 7:30 od kostela, návrat 15:00 - 16:00. Cena 180 Kč. Hlaste se prosím v sakristii a v Krásném Poli u paní Výtiskové.

V neděli 13. května 2018 od 15:00 Koncert ke svátku matek

Výlet rodin na Mexiko v sobotu 28. dubna 2018

Christos voskrese, sobota 31. března 2018 od 20:45 do 23:10, Pustkovec

 

Duchovní obnova pro maminky

Od pátku 2.3. do neděle 4.3. jsme prožily duchovní obnovu ve Frýdlantu nad Ostravicí. Láskou a péčí nás provázely sestřičky Miriam a Teréz.
Sobotní duchovní program vedl řeckokatolický kněz Lukáš Bakajsa. Prožily jsme intenzivní čas, který byl naplněn modlitbou, tichem, sdílením, zamyšlením, zastavením se, odpočinkem ale i dobrým jídlem, dobrou kávou a smíchem. Myslím si, že proběhlo úplně ideální naplnění potřeb ženy, jako maminky a manželky ...
Prožily jsme čas přijetí Boží lásky a s tímto poselstvím jsme se rozjely do svých rodin. Největším přáním všech je, aby přijaté milosti v nás doznívaly, co nejdéle.
Martina Godfrydová

 

Velikonoční agapé proběhne v hale po obřadech Bílé soboty 31. března po 23 hod.

Úklid kostela v Pustkovci bude v sobotu 24. března

Misijní dílničky, sobota 24. března

Farní tábor se bude konat 29. 7 - 4. 8 v Sobotíně. Pozvánka na letní farní tábor, přihláška ke stáhnutí ve formátu doc a pdf  Přihlašovat děti na farní tábor bylo možné do 15. 4.!
Ministrantský tábor
se bude konat 7.-12. 8. v Moravském Berouně.
V Krásném Poli je možno přihlásit děti na tábor. Bližší informace jsou u paní Jitky Hrazděrové.

 

O druhém postním víkendu

za námi přijela p.Andrea Šimečková z Centra pro rodinu ve Zlíně a měla přednášku v pátek večer pro naše společenství mládeže na téma O vývoji své osobnosti.
V sobotu dopoledne to byly přednášky pro rodiče na téma - Jak si poradit s výchovou dětí, Pět jazyků lásky a Kompas v nás.
Všichni jsme si přednášky moc užili, načerpali z nich do běžného života a vzájemně se povzbudili na naší cestě. Nechybělo také výborné pohoštění a společné povídání. Děkuji všem za společně prožitý čas.

 

Rozloučení s o. Michalem Jadavanem

V sobotu 10. února dopoledne jsme se rozloučili s otcem Michalem Jadavanem. Za velké účasti kněží, věřících i obou biskupů se při tomto pohřbu mísila lítost nad odchodem tak mladého a inspirujícího kněze a naděje ve víře na nové setkání s ním na věčnosti.
O. Vladimír

Škola i města se loučily s otcem Michalem
Odry, Ostrava – "Bylo to moc smutné, ale krásné.
Loučili jsme se ve škole i na mších svatých. Na naší mši svaté jen pro nás, v pátek 9. února, jsme byli celá škola – 250 lidí. Studenti měli krásné rozloučení. Na sobotní pohřební mši svaté v Odrách ve 14 hodin bylo odhadem 600 lidí – možná více. V Ostravě v 10 hodin asi také tolik – možná více. Odchod otce Michala zasáhl mnoho lidí. Studenty a absolventy máme z celého kraje," říká Pavla Hostašová, ředitelka Střední pedagogické a Střední zdravotnické škole sv. Anežky v Odrách při vzpomínce na rozloučení s knězem Michalem Františkem Jadavanem.
Narodil se 1. srpna 1982 v Ostravě – Vítkovicích. Jáhenské svěcení přijal 19. června 2010 v Ostravě–Pustkovci a rok poté, 25. června 2011, byl v ostravské katedrále posvěcen na kněze. Darem kněžství sloužil v Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a od roku 2014 jako farní vikář v Odrách a okolních farnostech. Jako jáhen a kněz byl čtyři roky vyučujícím na Biskupském gymnáziu v Ostravě a další čtyři roky školním kaplanem na Střední pedagogické a Střední zdravotnické škole sv. Anežky v Odrách.
"Mladí lidé ho milovali a znali po celé Moravě a mnozí, díky i přehlídkám, různým táborům a poutím asi i jinde, i v Čechách. Otec Michal si zaslouží vzpomínku nás všech," dodává Pavla Hostašová.
Novojičínský deník, 13. února

Záznam TV Noe
2x Člověk a víra - Pustkovec a Odry
Fotografie z pohřbu v Ostravě Pustkovci
Parte P. Michala Jadavana

 

 

Výstava - Poutník Jan Pavel II

 

Farní ples

Již podruhé jsme se v pátek 9. února sešli ve farním domě v Porubě na farním plese. Čekala nás výborná hudba, výtečné jídlo a občerstvení, krásné předtančení, příjemné průvodní slovo Mirka Rosmanita, velmi příjemná společnost přátel.
Děkuji všem, kteří se do organizování a přípravy plesu zapojili. Díky nim proběhl ples na výbornou a věřím, že na něj budeme vzpomínat alespoň tak rádi, jako na ten minuloroční.
Fotografie z plesu
Pozvánka na farní ples

 

Milé děti, zveme vás na maškarní ples

do kouzelné školky. Společně si zatančíme, zahrajeme, pobavíme, podíváme na pohádky...
Prostě se budeme mít famfárově!!!
V neděli 4. února 2018 v 15:00 ve společenském sále SŠ Z. Matějčka (pod křižovatkou Opavská - 17. listopadu).
S sebou: Přineste na každé dítě drobnost do tomboly v hodnotě 30 – 50 Kč. Prosíme o něco dobrého na stůl. Nezapomeňte si masky a přezůvky.
Těší se na vás František a Fanynka.
V případě dotazů se obracejte na Moniku Jíchovou (776091207, monickasch@seznam.cz)
Fotografie z bálu a a herního dopoledne 2018
Herní dopoledne bude v pátek 2. února

 

Blahopřání a poděkování o. Pavlovi Kupkovi k jeho narozeninám

Tříkrálová sbírka 2018

Celoroční kalendář oslav 20. výročí vysvěcení farního kostela v Ostravě Pustkovci

 

Něco k našemu logu k Výročí posvěcení kostela v Ostravě-Pustkovci

Nahoře a dole jsou základní informace, umístění v prostoru a čase, rok vysvěcení kostela, letošní rok dvacátého výročí a místo, kde stojí náš kostel, Ostrava-Pustkovec.
Uprostřed je jednoduše, schématicky znázorněna silueta kostela. Jsou zde zvýrazněny dveře - hlavní vchod. Pustkovecký kostel je otevřen pro všechny lidi dobré vůle.
Celé logo působí dynamicky, ale přesto decentně. Jsme dynamická farnost plná mladých lidí, a to nejen malých dětí a mladých rodin, nejen mladých věkem.
Jsme farnost pro děti a věkem mladé, ale i pro střední a starší generaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování