(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519, rkf.ostravapustkovec@doo.cz, IČ 73634069

Aktuality z farnosti a kolem ní v roce 2022

 

Letní prázdninové tábory pořádané farností Pustkovec v roce 2022

Podrobnější informace k táborům v naší farnosti
Přihláška na dětský farní tábor - doc, pdf
Přihláška na příměstský tábor pro holky - doc, pdf
Přihláška na příměstský tábor pro kluky - doc, pdf

Odkazy na Google formuláře (nutný účet u Google)
Farní tábor: https://forms.gle/yrK4azvn2oWJZti16
Příměstský tábor pro kluky: https://forms.gle/qALnWi3g7kc5xNxAA
Příměstský tábor pro holky: https://forms.gle/LzTR5DsLXxuQ3kqi7

 

V sobotu 30. dubna v 11:00 svatba Dominika Vavrly a Markéty Praisové

Benefiční koncert pro Ukrajinu - čtvrtek 28. dubna

Udělování svátosti pomazání nemocných - 2. neděle velikonoční 24. dubna 

V neděli Vzkříšení - žehnání velikonočních pokrmů

Na podporu nemocnice v Itibo se prodejem perníčků vybralo 6 634 Kč

V pátek 10. června se uskuteční Noc kostelů, napsala Naďa Fraisová

Na Velký pátek od 18:00 do soboty 19:00 byla adorace u Kristova hrobu

Křížová cesta na Velký pátek 15:00 vedla přes město

Velikonoční triduum

Svatý týden v české lidové tradici

Kvěná neděle žehnání ratolestí, odpoledne možnost zpovědi 15:00 - 17:00
Na Květnou neděli se budou prodávat perníčky na podporu nemocnice v Hibo v Keni

Velikonoce 2022 v Pustkovci a Krásném Poli

Postní duchovní obnova s P. Petrem Benešem 8.-9. dubna 

Křížová cesta neděle 3. dubna 15.00 - vedli tatínci s dětmi

Ve středu 30. března 19:00 ve sv. Václavu - modlitba za Ostravsko 

Velký jarní úklid kostela byl v sobotu 26. března od 8:00

Křížová cesta v neděli 27. března v 15:00 - vedla mládež

Diecéze se v pátek 25. března připojila k modlitbě zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 

Seminář pro ženy pondělí 21. března 2022  

Křížová cesta v neděli 20. března v 15.00 - vedly maminky a babičky

V Pustkovci máme pravoslavné, kteří říkají válce na Ukrajině - Je to ruská agrese

Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření

 

 

Neděle 13. března - Duchovní obnova pro muže s P. Vítězslavem Řehulkou na téma Koroze v životě 

Nedělní sbírka 13. března byla na podporu Celostátního setkání mládeže

Křížová cesta neděle 13. března 15.00 - vedly maminky s dětmi

 

Seminář pro ženy

Jak si tvořit dobré návyky a zbavovat se těch špatných

s lektorkou psycholožkou, mámou pětí dětí  Mgr. et Mgr. Irenou Smékalovou,
ve společenském prostoru fary v Pustkovci 21. března 2022 od 17:00 do 19:30.
Cena 200 Kč.
Přihlašujte se prosím prostřednictvím e-mailu terezasoldanova@seznam.cz

Sobota 12. března v Třebovicích - Postní duchovní obnova na téma Úvod do kontemplativní modlitby a křesťanské meditace, P. Roman Frič, bývalý kartuzián
Řehole je Boží - každý postní pátek od 4. března do 8. dubna v Třebovicích

Popeleční středa - Den modlitby a postu za mír na Ukrajině

Křížová cesta je každou postní neděli v 15.00 v kostele v Pustkovci, zájemci o vedení křížové cesty se zapíšou v sakristii. V postní době je zde každý pátek po ranní mši sv. taky křížová cesta.

Nedělní sbírka 27. února byla určena na pomoc Ukrajině a činila 49 000 Kč

Setkání náboženských představitelů na podporu lidí na Ukrajině

 

Homilie nedělní mše sv. 27. února byla zaměřena k válce v naší blízkosti - na Ukrajině. O. Lumír ukázal taky na vitáž č. 2, která připomíná hrůzy války před cca 20 léty na území bývalé Jugoslávie.

Meditace nad druhou vitráží, Panna Maria, Královna míru

Při práci na druhém okně, tzv. „mariánském“, (v době vzniku kostela) ještě zuřila v Jugoslávii válka. Proto je dole nápis bellum – válka a pax – mír. Panna Maria je zde znázorněna jako Královna míru tolik potřebná ochrana v celých dějinách lidstva. „Pod ochranu tvou se utíkáme…“
V celé spodní části okna je země. Země nasáknutá bojem (vpravo dole), to je válka. V růžích jsou trny bolesti. Ze sedmibolestného srdce vyrůstá kytice žhavá utrpením. Strom vyrvaný z kořenů – pod ním rodina – tři ptáčci (pravá část okna směrem ke středu okna). Sad rozkvetlých stromů a luk (levá část okna dole ke středu vitráže) – zemský ráj to napohled (květy dne, ptačí namlouvání, čas lásky). Noční květy, krajina utichlé tajemné noci (levá část okna dole úplně do kraje).
Nad těmito podobami země se vine linie lemu roucha Panny Marie zdobená korálky růžence. Uprostřed růžencové šňůry (střed okna, ve spodních cípech dvou středových polí) je silueta hlavy Panny Marie se dvěma studánkami očí.
Celou střední plochu vitráže (od levého až k pravému okraji okna) vyplňuje plášť Panny Marie. Maria ochránkyně rozprostírá svoji náruč pláště nad celým světem. Směrem nahoru do okna plášť mizí a „rozpouští se v nebe“. Okno se rozzařuje. Ve středních dvou polích nahoře je koruna – „diamant celé vitráže“.
Mariánské symboly – žena oděná sluncem s měsícem pod nohama… Velký srpek měsíce veze jako loď korunu Panny Marie Královny. Hvězda se rozzářila. Nebem pluje oslavené Mariino Mateřství – královna, matka nás všech.

 

Poslední rozloučení s o. biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem

Vzpomínky na o. biskupa - březnové Okno 1, březnové Okno 2

Videozáznam TV Noe z posledního rozloučení
Pohřeb biskupa Františka Václava Lobkowicze, sobota 26. února, 
Rozloučení s otcem biskupem Františkem pátek 25. února, 
Parte

 

Sbírka z neděle 20. února určená na Svatopeterský haléř činila 14 700 Kč

Dary na rozšíření nového betléma - 68 005 Kč. Děkujeme. Dárci si mohou vyzvednout potvrzení v sakristii.

Mariánské poutní místo Lurdy ve Francii
Ještě jednou - E-15 píše o poutním místě v Lurdech, postiženém úbytkem poutníků

Sbírka z neděle 23. ledna určena na Biblický apoštolát činila 15 011Kč

Pozvánka na Herní dopoledne pro děti

Prožijte si naplno opomíjený svátek Hromnice

Hledáme pomocníce k úklidu kostela

Hledá se někdo, kdo by se staral o běžnou údžbu elektřiny v kostele, jde hlavně o výměnu žárovek apod. Nepůjde o odborné práce.

Do konce ledna chceme shromáždit prostředky na dokončení betléma
Pokud chcete přispět na rozšíření nového betléma - příspěvky zasílejte na účet farnosti nebo osobně do konce ledna. Děkujeme

Církevní rok - něco z 1. části liturgického mezidobí

Synoda a synodalita

 

Vánoce jsou za námi a byly zakončeny nedělním koledováním 9. ledna

 

Děkujeme, že respektujete nařízení o zakrytí dýchacích cest respirátorem ve vnitřních prostorách.
Z něj jsou vyňaty osoby při provádění autorského díla, tj. celebrant, kazatel, osoba přednášející
biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně.
zdroj: cirkev.cz

 

 

 

 

 

 

Pokračování