(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519, rkf.ostravapustkovec@doo.cz, IČ 73634069

Aktuality z farnosti a kolem ní v roce 2021

 

Živý betlém byl na Boží Hod vánoční k večeru

Pozvánka

 

 

Homilie ze mše svaté 27.12.2021, P. Marián Pospěcha - YouTube

Koledy trochu jinak - Den přeslavný a Good Work Pásli ovce Valaši
O Come, All Ye Faithful (Adeste Fideles) at Westminster Abbey

Betlémy z Prahy a Svatého Hostýna zdobí katedrálu Božského Spasitele v Ostravě

 

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci
24.12. Štědrý den - 15:30 zvláště pro rodiny s dětmi, 22:00 „půlnoční“
25.12. Narození Páně - 7:30, 9:00
26.12. Svatá Rodina - 7:30, 9:00
31.12. sv. Silvestr - 16:00 děkovná bohoslužba za uplynulý rok
1.1.2022 Nový rok - 7:30, 9:00

„Předvánoční“ zpověď, neděle 19.12., 15:00 - 17:00
Výtěžek z misijní dílničky je 6 624 Kč
Sbírka vánočního cukroví pro bezdomovce je během 4. neděle adventní v sakristii.

Betlémské světlo bude možné si zapálit v donesených lampičkách na Štědrý den od 14:30 do 16:30
Prohlídka kostela a betléma bude možná i mimo bohoslužby 25. a 26.12. od 13:30 do 15:30

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Hedviky v Krásném Poli
24.12. Štědrý den - 21:00 „půlnoční“
25.12. Narození Páně - 10:30
26.12. Svatá Rodina - 10:30
31.12. sv. Silvestr - 15:00 děkovná bohoslužba za uplynulý rok
1.1.2022 Nový rok - 10:30

 

V neděli 19. prosince jsme byli svědky pasování kluků na ministranty, v předkoncilních dobách to bylo o trochu jiné, byla nutná znalost latiny, snímky ze mše sv. v 9:00 pořídila Alžběta Zevelová

 

Rorate coeli desuper, Rosu dejte, nebesa

Advent v letošním roce začíná v neděli 28. listopadu

Nechte se z ohledem na ostatní očkovat,“ vyzývá olomoucký arcibiskup Graubner

Nouzový stav bohoslužby neomezil. Zatím

Nová opatření platná od 22. listopadu 2021 se bohoslužeb nedotknou

24. listopadu 2021 - Mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru

 

Biscup pro mladé začíná v sobotu 20. listopadu v 8:00 na Bigy v Ostravě, závěr mše sv. v 16:00 v Ostravě-Pustkovci.
Poté možnost zúčastnit se Godzone v porubské RT-TORAX aréně ( bývalá hala Sareza). Je to večer chvály, svědectví a modlitby.
Je nutné, abyste při registraci předložili potvrzení o negativním testu z testovacího zařízení (platí i pro očkované.
Mše svatá v sobotu 20. 11. v obvyklých 17:00 v Ostravě- Pustkovci je posunuta v rámci setkání mládeže již na 16:00

 

Biskup Martin zve k synodálnímu procesu v diecézi

Deset tematických okruhů k synodě

Výzva ke zvonění zvonů 17. listopadu 2021

V neděli 14. listopadu bude v Pustkovci Misijní dílnička

Odpustky za zemřelé rozšířeny na celý listopad

 

Slavnost k 20. výročí posvěcení kostela v Krásném Poli, neděle 17. října

Článek z diecézního zpravodaje Okno z roku 2014 na téma Krásné Pole

Historie kostela v Krásném Poli (pdf kopie Kroniky kostela sv. Hedviky)

V neděli 17. října bude v 9:00 v kostele sv. Hedviky v Ostravě – Krásném Poli poutní slavnost k dvacátému výročí posvěcení kostela.
Hlavním celebrant - P. Ladislav Heryán SDB.
Po bohoslužbě bude beseda se známým biblistou a spisovatelem.

 

 

 

Od 15. října začne v Praze v Pálffyovském paláci výstava Svatá Ludmila kněžna lidu milá

 

Duchovní obnova pro maminky

 

Pouť na Svatý Hostýn

Poutní zájezd, který pořádá farnost Ostrava Poruba na Svatý Hostýn, se koná ve středu 29. září 2021. Možnost nastoupení do autobusu je v 6:45 v Krásném Poli a v 7:30 v Pustkovci.
Přihlášení a zaplacení jízdného 180 Kč je možné v sakristii.

 

 

Výuka náboženství ve školním roce 2021 - 2022

Pustkovec

Pondělí 5. a 6. třída 15:00 - 15:45 o. Lumír Tkáč
  3. a 4. třída 15:45 - 16:30 sr. Lada Petříková, o. Lumír Tkáč
  1. a 2. třída 16:45 - 17:45 sr. Lada Petříková
  předškoláci 16:45 - 17:30 pí. Monika Jíchová
Čtvrtek 7. až 9. třída 15:15 - 16:00 o. Lumír Tkáč

Krásné Pole

Čtvrtek 16:15 - 17:00    

Začneme vyučovat v týdnu od 20. září
Pokud ještě nejste přihlášeni zavolejte 732 466 176, P.Lumír Tkáč
Možná dojde ještě k dalšímu upřesnění

 

Vysokoškolské katolické hnutí Ostrava má setkání v úterý v Pustkovci

Společenství VKH Ostrava zve všechny mladé lidi ke společnému setkání na studentské mši svaté v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci v průběhu akademického roku.
Setkání probíhají každý týden, vždy v úterý od 19.00. Informace k aktuálnímu dění najdete na www.vkhostrava.cz, facebooku a instragramu.

Nový akademický rok zahájíme studentskou mši sv. v úterý 21. září 2021 v 19:00. Celebrovat bude o. biskup Martin.

 

Platební terminál v kostele se osvědčil, s kartami se darovalo více. Přibudou další

Pozvánka na táborák na začátku školního roku

 

Konec prázdnin

Je třeba děti psychicky připravovat na nástup do školních lavic?
Některé rodiny na sklonku léta plynou s časem, nic neřeší a intuitivně se jim více či méně daří nasměrovat své děti z koupaliště do lavice. Jiné rodiny však prožívají úzkost a konec prázdnin je pro ně prostě téma. Je to „jinými dětmi“, nebo „jinými rodiči“?

Dítě v pohodě nechte být
Jak vypadá dítě, které je stran školy v pohodě? Tímto vágním označením myslím největší skupinu dětí, pro které není škola ničím novým a zároveň netrpí nějakou komplikací v podobě handicapu či třeba reparátu. Přizpůsobivější děti obvykle nemají problém přejít z prázdninového režimu na ten školní, stačí jim pořádně se na první školní den vyspat. Hodně pomáhá dobrý kolektiv spolužáků – děti se spíše než na učení těší na své kamarády, které dva měsíce neviděly.
Své děti známe: víme‑li, že změny nemají rády a potřebují svůj čas, nevyšleme je do školy ještě se zbytky opalovacího krému z dovolené či s batohem z letního tábora. Pomůže klidný víkend a obrnit se před stížnostmi z prvního školního týdne, které prostě přijdou – a přejdou.
Jedna třináctiletá puberťačka mi řekla, že do školy se jí jde lépe, když je „totálně vyprázdninovaná“. Myslela tím, že si o prázdninách užije hodně rodiny, nicnedělání, zážitků a věcí, na které během školního roku nemá moc čas. Je nasycená, od školních povinností odpočinutá, a tedy připravená vyběhnout na další dostihový závod s učením, kamarády, koníčky…
Jan Kulhánek, klinický psycholog, psychoterapeut

Celý článek

 

Ostravsko-opavská diecéze slaví (str.1) (str.2)

 

Ministrantský tábor 2021 na faře v Partutovicích

O letošních prázdninách proběhl i další tábor v naší farnosti. Jednalo se o tábor pro ministranty.
V termínu od úterý 3. do neděle 8. srpna jsme se vydali na faru do Partutovic.
Vzhledem k tomu, že tábor se konal v průběhu olympijských her v Tokiu, tak jsme i my, pro letošní rok zvolili téma Olympijské hry. Ministranti byli rozděleni do dvou družstev. Jedni reprezentovali Švédsko, druzí reprezentovali Itálii. Obě družstva musela splnit plno olympijských disciplín např: střelbu, fotbal, basketbal, atletiku, moderní pětiboj, volejbal, badminton, stolní tenis a plno dalších sportovních disciplín. Vítězným družstvem se stali reprezentanti Švédska pod vedením kapitána Dominika Jíchy.
V pátek jsme se vydali na celodenní výlet do Spálova k poutnímu místu Panny Marie ve Skále.
Všem ministrantům děkujeme za účast a těšíme se na příští rok. Velké poděkování patří také naší skvělé kuchařce Dagmar Švancarové, která se o nás po celou dobu našeho pobytu velmi pečlivě starala.
Vojtěch Godfryd

Fotografie

 

Radostně do školy
Už to víme jak to bude od 1. září na školách s testováním

 

Farní tábor v Blahutovicích 2021 - Narnie

Jako každý rok, tak i letos proběhl v naší farnosti farní tábor. Letošní ročník se konal od středy 21. do soboty 31. července v bývalém klášteře v Blahutovicích. Tábora se zúčastnilo 24 dětí.

Farní tábor začal jako každý jiný příjezdem dětí na místo konání tábora, kde na ně již čekali vedoucí se seznamovačkami. Po seznámení byly děti přivítány profesorem Gregorym, který je provedl po faře a pozval je na večeří.
Při večeři, na kterou dorazili i Petr, Edmund, Lucie a Zuzana, však vletěl oknem záhadný dopis, který žádal o pomoc všechny přátelé Narnie v nadcházející válce s Bílou čarodějnicí, která se vrací do Narnie a snaží se ji uchvátit pro sebe. Po večeři se rozhodne, že prosba bude vyslyšena. Bohužel se ale neví, jak se do Narnie dostat.
Tato možnost přichází v noci, kdy jsou děti probuzeny, aby využily možnost vstoupením do Narnie skrze oheň. Ale od překročení ohně již není cesty zpět a děti se pouštějí do zastavení Bílé čarodějnice. Zjišťují, že je potřeba získat sedm mečů dávných lordů Telmarínu, jejichž poloha je známá pouze z legend. Bohužel plány jsou prozrazeny Bílé čarodějnici a jeden meč stihne vzít před dětmi. I přesto se Narnijské vojsko odhodlá k útoku a pokusí se poslední chybějící meč získat. Meč se podaří ukrást a Bílá čarodějnice je zničena. Narnie je zachráněna.
David Krajíček

Zahájení tábora
Závěrečný den farního tábora

 

Na pultech civilních knihkupectví najdeme literární dokument o řádových sestrách

 

JE ČAS PRO PRÁCI, ALE JE I ČAS PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH

V Bibli je psáno:
Všechno má určitou chvíli, všechno má svůj čas: je čas budovat i čas bořit. Je čas plakat i čas smát se. Je čas boje i čas pokoje. (srov. Kaz 3, 1-8) Můžeme doplnit: Je čas práce a učení, je čas prázdnin a dovolených. Čas bez práce, čas bez školy!

Učit se od dětí úžasu
Ale i o prázdninách můžeme my dospělí do školy, do školy k dětem. Ony se totiž ještě umí divit: Proč tak krásně kvetou kytky? Proč je voda tak průzračná? Proč je nebe tak modré? Proč je tolik hvězd na obloze? Máme se co učit od dětí, je tolik důvodů k úžasu! Během roku na to nemáme čas. Divíme se jiným věcem, často nepříjemným. Všechno má svůj čas.
Zaměřovat se na krásu
Prázdniny jsou časem podivu nad přírodou, nad dobrými lidmi, ale i časem poděkování za to všechno. Nepříjemných věcí je dost po celý rok. Teď nastal čas být otevřený pro ty příjemné. Moje maminka říkávala: u jídla se nemluví o katastrofách. Zkusme to o dovolené! Mluvme o kráse, mlčme a podivujme se!
Člověk, který nechválí a neděkuje, živoří
Člověk, který nezná úžas nad znovuobjevením zevšednělé krásy, člověk, který nechválí a neděkuje, vlastně živoří, nežije. Možná má leda potěšení z toho, že soused nemůže k moři, že kolega má horší auto a méně plnou peněženku. Takový člověk je jako moucha v hrnci s medem. Co je mně po všech? Jenže… Jenže i když má třeba dostatek všeho, co by chtěl, najednou mu něco chybí. Co s tím? Křidélka neslouží, jsou slepena medem. Kdo pomůže? No, třeba právě ty děti! Ta jejich škola dětství. Pěknou dovolenou!
Převzato a upraveno z knihy P. Jan Rybář, SJ, Musíš výš

Ježíš říká:
„Nebudete-li jako děti, do Božího království se nedostanete!“ (Mk 10,14)
„Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.“ (Mt 11,28)
"Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte." (Mk 6,30-31

 

Od 1. července. jsou časy mší opět jako před karanténou.
Po mši začínající v neděli v 9:00 opět funguje farní kavárna. Všichni jsou srdečně zváni.
Všichni, kteří mají některý z klíčů od prostor kostela, nebo fary se povinně zapíší v sakristii.

Ministrantský tábor 2021 v Partutovicích 3. - 8. srpna, přihláška - formát doc a formát pdf

 

Fotky z táboráku na závěr školního roku

Děkujeme všem za krásně prožitý táborák, přejeme všem pokojně a radostně prožité prázdniny a těšíme se zase v novém školním roce, třeba opět na táboráku a nejen tam ...

Tereza Soldánová

 

Veliká změna v naší farnosti

Bratři a sestry,
před časem jsem požádal otce biskupa o přeložení, protože je pro mne naše farnost příliš náročná. Nejnáročnější se pro mne stala ekonomika. Nebyl jsem schopen řádně vést účetnictví a uskutečnil některé investice, které zbytečně zatížily farní ekonomiku. S ekonomickou radou jsem se už dohodl na krocích k nápravě, které jsou v mých silách.
Otec biskup mou žádost vyslyšel, takže odcházím na kaplanské místo ve farnosti u katedrály.
Místo mne nastoupí otec Lumír Tkáč.
Chci se při této příležitosti omluvit všem, kterým jsem jakkoliv ublížil, nebo ještě ublížím.
Chci také poděkovat všem, kteří mi tak, či onak pomohli s aktivním životem naší farnosti.
Ve středu 23. června v 19:30 se bude konat setkání farních rad s novým otcem farářem. Prosím, aby přišli všichni.
Otec Vladimír

 

Epidemiologická opatření na bohoslužbách od 8. června 2021

 

Biřmování Pustkovec, sobota 5. června

 

Budeme rádi, když přispějete do farní pokladny při nedělních sbírkách více penězi, než jste zvyklí obvykle v neděli dávat. Také můžete kdykoliv dát peníze do dřevěné kasičky vzadu v kostele. Sbírka na potřeby kostela bude vyhlášena později, snad v průběhu ledna. Mnohokrát děkuji za každou Vaší korunu. Další možnost, jak finančně podpořit farnost, je zaslat jakoukoliv částku na účet 1661605319/0800 (Pustkovec) nebo 1661706339/0800 (Krásné Pole). V tom případě Vám na vyžádání vydáme potvrzení o daru, které bude možno uplatnit jako daňový odpočet.
Rád bych poděkoval všem, kteří již přispěli, ať už do nedělních sbírek, dřevěné pokladničky v kostele, nebo přímo na účet. Moc si vaší pomoci farnosti vážím.

 

17. června v 10:00, mše sv. – ukončení maturit s o. biskupem Martinem

 

V Ostravě se v neděli 30. května slavilo
Oslavy výročí vzniku ostravsko-opavské diecéze (reportáž ČT)
Vzpomínáme na vznik ostravsko-opavské diecéze před 25 léty (reportáž ČT)

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19

 

 

V Noci kostelů 28. května si můžeme prohlédnout pravoslavnou kapli sv. Andělů strážných

 

Farní tábor letos proběhne od středy 21. 7. do soboty 31. 7. 2021 na faře v Blahutovicich.
Cena 3000 Kč, pozvánka
Přihláška na dětský farní prázdninový tábor - formát doc a formát pdf

 

Slovo biskupa k rozvolnění:
Již neplatí omezení na 10% kapacity, ale možnost naplnit kapacitu při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné domácnosti. Neplatí ani zákaz zpěvu při bohoslužbě.
Při bohoslužbě je dále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si desinfikovat ruce. Přesto, že to není výslovně uvedeno, žádám Vás, abychom i nadále neužívali svěcenou vodu v kropenkách a při mši svaté vynechali pozdravení pokoje.
Tato opatření se týkají výhradně bohoslužeb, které jsou zahrnuty do výkonu práva pokojně se shromažďovat. Jiné organizované akce a setkání zatím umožněny nejsou.

 

V Moravskoslezském kraji existuje projekt Otevřené chrámy

Projekt Otevřené chrámy, na němž již 5. rokem spolupracuje Biskupství ostravsko-opavské s krajským úřadem Moravskoslezského kraje, zpřístupní od soboty 29. května do 31. října celkem 35 církevních staveb. Vstup do církevních památek a prohlídky s průvodcem jsou bezplatné. Kompletní nabídka bude aktualizována na https://doo.cz/otevrenechramy.

 

Bůh v Třebovicích promlouvá z billboardů, farnost žije a ani Covid zde čas nezastavil

 

Děti se vrátily do lavic, ale jsou obavy z jejich závislostí na internetu

Ředitel Církevní základní školy sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí Tomáš Honěk má jako zkušený pedagog obavy z toho, jaké následky na dětech zanechá celoroční vysedávání u počítačů. První negativní dopady se již začínají objevovat. „Před nástupem Covidu jsme se snažili děti od mobilů a počítačů odpoutat. Ve škole jsme měli mobily zakázané. Pak přišel loňský březen a od té doby všichni sedí hodiny a hodiny u počítačů a mobilů. Děti začínají mít problémy se závislostí na internetu. Obávám se, že ty následky budou do budoucna v určitých ohledech horší než Covid,“ konstatuje ředitel školy. Podobně se o devastaci národa kvůli závislosti na sociálních sítích a nevhodném obsahu obávají i odborníci z řad psychologů a pediatrů.
Pavel Siuda

 

Na svatého Marka v neděli 25. dubna 2021 – v den, kdy se žehná polím, lukám, pastvinám, sadům, zahradám, vinicím, lesům i rybníkům i ostatním plochám by bylo dobré vyjít v 15 hodin ven (třeba na nejbližší kopec anebo jen do zahrady) a tam se pomodlit

 

Budeme rádi, když přispějete do farní pokladny při nedělních sbírkách více penězi, než jste zvyklí obvykle v neděli dávat. Také můžete kdykoliv dát peníze do dřevěné kasičky vzadu v kostele. Sbírka na potřeby kostela bude vyhlášena později, snad v průběhu ledna. Mnohokrát děkuji za každou Vaší korunu. Další možnost, jak finančně podpořit farnost, je zaslat jakoukoliv částku na účet 1661605319/0800 (Pustkovec) nebo 1661706339/0800 (Krásné Pole). V tom případě Vám na vyžádání vydáme potvrzení o daru, které bude možno uplatnit jako daňový odpočet.
Rád bych poděkoval všem, kteří již přispěli, ať už do nedělních sbírek, dřevěné pokladničky v kostele, nebo přímo na účet. Moc si vaší pomoci farnosti vážím.

 

Jarní povelikonoční pozdrav 2021 z farnosti O. Pustkovec
Křížek na cestu i do života

 

Program velikonočních obřadů farnosti

 

Zpovídání před Velikonocemi:

  Čt 25. 3. So 27. 3. Ne 28. 3. Po 29. 3. Út 30. 3. St 31. 3.
Pustkovec Před mší 16:00-16:50 15:00-17:00 16:00-16:50 15:00-17:00 15:00-16:50
Krásné Pole Před a po mši   Před a po mši      

Účast na velikonočních obřadech:
1. Účast bude možná pouze se vstupenkami!
2. Vstupenky platí pouze pro ty, kteří obvykle chodí do našeho kostela.
3. Děti mladší než 6 let se mohou zúčastnit i bez vstupenek.
4. Stejně tak ti, kdo zajišťují liturgii se mohou zúčastnit bez vstupenek: ministranti, kostelníci, lektoři, varhaníci, zpěváci a akolyté.
5. Vstupenky jsou označeny podle dnů velikonočního tridua a očíslovány 1-46 pro Pustkovec a 1-17 pro Krásné Pole.
6. Pokud vláda zmenší povolený počet lidí v kostele, budou mít přístup na obřady ti, kteří mají vstupenky příslušných čísel (např. 1-20). Pokud se tento počet zvětší, bude možno vzít si dodatečně další vstupenky.
7. Bude možno vybrat si 1) mezi čtvrtkem a pátkem, 2) mezi sobotou v noci a jednou z nedělních mší. Připomínám, že sobota večer už patří do neděle a má tudíž stejnou závaznost.
8. Vstupenky budou k dispozici po mších v zákristii a také na čísle 775 197 438.
9. Od Květné neděle, 15:30 (v rámci zpovědního odpoledne) si bude možno rozebrat zbylé vstupenky.
10. Uvažte prosím dobře, na které obřady chcete jít, abyste zbytečně nebrali vstupenky ostatním!

 

Na Zelený čtvrtek zvony odlétají do Říma

Výjimka ze zákazu vycházení na velikonoční bohoslužby
Požehnané netradiční Velikonoce nám přejí autoři www.velikonoce.cz.
Katolický týdeník: Jak oslavíme Velikonoce?
Druhé koronavirové Velikonoce: některé bohoslužby budou před kostelem, jiné se uskuteční víckrát
Církevní rok - Velikonoce, od Květné neděle do První neděle po Velikonocích
Velikonoční symbolika

Je tady sčítání lidu, přihlasme se k naší církvi i na příslušném formuláři

 

Farní tábor letos proběhne od středy 21. 7. do soboty 31. 7. na faře v Blahutovicich.
Cena 3000 Kč, pozvánka
Přihláška na dětský farní prázdninový tábor - formát doc a formát pdf

 

Pastýřský list na 1. neděli postní

Bilance farnosti za rok 2020

 

Svátek Panny Marie Lurdské je 11. února
Sestry Nejsvětější Svátosti mají v Budějovicích unikátní manufakturu
Pravoslaví v kostce
Bůh ano, ale církev ne

 

Výsledky tříkrálové sbírky můžete průběžně sledovat na: https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/ Děkuji všem, kdo se do sbírky zapojili i přes změněné podmínky. Zvláště děkuji těm, kdo ji pomáhali organizovat.

 

Biřmovanci měli v pátek 5. února v 17:00 online konferenci

Dnes se poprvé konalo online setkání biřmovanců. Proběhlo přes aplikaci Meet.
Zúčastnili se ho čtyři biřmovanci, kteří se podívali na prezentaci, vytvořenou otcem Vladimírem na téma: Zážitek hory. Toto téma se věnovalo základní architektuře bible. Její znalost pomáhá dobře pochopit tyto základní knihy naší víry.
Protože prezentace trvala téměř hodinu, zbyl čas už jen na krátkou modlitbu na začátku.
Dohodli jsme se, že taková setkání budou každý pátek.

 

 

Po úvaze a na návrh pastorační rady jsem se rozhodl vyřešit letošní specifickou situaci s pandemií takto:

Výpočet počtu účastníků bohoslužeb:

Stupeň PSA Procenta
obsazenosti
Pustkovec
- 468 míst k sezení
Krásné Pole
- 170 míst k sezení
5. 10% 46 17
4. 20% 93 34
3. 30% 140 51
2. 60% 280 102
1. 100% 468 170

Do těchto počtů byla zahrnuta všechna místa, včetně kůrů, boční kaple v Pustkovci a kuchyňky a učebny v Krásném Poli. Je třeba se rozdělit do všech těchto prostor!
Prosím abyste, pokud to bude nutné, nelpěli na svém oblíbeném místě. V těchto podmínkách je třeba dělat kompromisy, i když to znamená například zhoršení slyšitelnosti.
Obvyklá pravidla zůstávají: 2m rozestupu mezi domácnostmi, rouška, přijímání na ruku, dary se nepřinášejí zezadu, nepodává se ruka při pozdravení pokoje, v kropenkách není svěcená voda, zvýšená hygiena.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování