(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519, rkf.ostravapustkovec@doo.cz, IČ 73634069

Farní kostel Sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci

Sakrální objekty

Dva pohledy na dřívější Pustkovec

Bývalý pustkovecký hřbitov
Hřbitov byl založen v roce 1935. Zrušen byl v roce 1964 z důvodu výstavby VII. stavebního obvodu Poruba. Na archivním snímku, který poskytl úřad městského obvodu Ostrava-Pustkovec, vidíte fotografii pořízenou v roce 1974. Tento snímek můžete porovnat s aktuální fotografií, kde už je místo hřbitova zatravněná plocha a bývalý hřbitov připomíná jen pamětní deska. 

Kaple Sv. Andělů strážných
Tato kaple byla dostavěna v roce 1882. „Vysvěcena byla teprve v roce 1926. V současnosti kaple slouží jako svatostánek Pravoslavné církevní obce v Pustkovci. Na archivním snímku poskytnutém městským obvodem vidíte podobu kaple v roce 1974. Porovnat jej můžete s aktuální fotografií Lukáše Kaboně. 

Břetislav Lapisz s využitím fotografií a informací podaných tajemníkem městského obvodu Ostrava-Pustkovec Petrem Müllerem.

Mladší historie

Starší historie

 

Filiální kostel sv. Hedviky v Krásném Poli

Historie kostela v Krásném Poli (pdf kopie Kroniky kostela sv. Hedviky)

Článek z diecézního zpravodaje Okno z roku 2014 na téma Krásné Pole

Kostel sv. Hedviky Slezské (ze stránek obce)

Kaplička (ze stránek obce)