(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519, rkf.ostravapustkovec@doo.cz, IČ 73634069

Duchovní život ve farnosti a v církvi

(Vitráž v Pustkovci)

Intence v aktuálním týdnu v Pustkovci
Intence v minulém týdnu v Pustkovci

Intence v aktuálním měsíci v Krásném Poli

Modlitba růžence - každou středu v 17:45 v boční kapli (hlídání menších dětí v hale zajištěno)

Každou 1. sobotu v měsíci v 16:00 zasvěcujeme Panně Marii svůj život, svou rodinu a naší farnost v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě Pustkovci

Základní kontaktní informace a přehled bohoslužeb

Výuka náboženství ve školním roce 2021 - 2022

Setkávání maminek a jejich dětí 2021 - 22    Úvodní pozvánka

Členové farních rad naší farnosti

Výběr liturgie na aktuální neděli v roce

Každotýdenní videa P. Romana Vlka

Zpovědní služba v katedrále

Vzdělávejme ve víře, denně můžeme pozorně vyslechnout např. jednu lekci tohoto videokurzu

Dnes je v církevním kalendáři tento svátek (slavnost)